Loading...
Image placeholder

Firmanızın finansal durumuna
hakim olmanın zamanı geldi.

Firmanızın geçmiş ve cari dönemlerdeki faaliyetlerini sorgulayın, görülen hataları ve eksik yönleri tespit edin ve yinelenmesinin önüne geçin.

Balancer bir finansal analiz uygulamasıdır.

Balancer, firmaların faaliyetlerinin sonuçlarını finansal tablolar ile yansıtılması için yönetim başta olmak üzere firmanın sahip ve ortaklarının, devletin, yatırımcıların, banka/kredi veren kurumların ve diğer kişi/kurumların, düzenlenecek finansal tablolar aracılığı ile firmanın finansal durumu hakkında bilgi almalarına yardımcı olur.

Balancer ile firmanın finansal tablolarında yer alan verilerin kullanılacak belirli analiz yöntemlerine göre incelenmesi ve yorumlanması yapılmaktadır. Balancer Finansal Analiz Uygulaması ile firmanın geçmiş ve cari dönemlerdeki faaliyetleri sorgulanarak görülen hatalar ve eksik yönler tespit edilir ve yinelenmesinin önüne geçilebilir.

Illustration
Veri toplama

Yıllık ve geçici vergi beyannamelerinizi, aylık mizanlarınızı toplayıp, organize ediyoruz.

Illustration
Veri organizasyonu

Toplanan kaynaklardan verilerinizi çıkarıp, dönemlerine göre organize ediyoruz.

Illustration
Veri analizi

Organize edilen verilerinizi kullanarak finansal durumunuzu analiz edip raporluyoruz.

Balancer ile şu sorulara cevap bulabilirsiniz:

  • Firmanın borçları ödenebilir mi?
  • Firma iflas eder mi?
  • Firma risk derecesi nedir?
  • Firma varlıklarını ektin kulanıyor mu?
  • Firma varlıklarını nasıl finanse ediyor?
Image placeholder

Kimler kullanabilir?

Bir firmanın finansal durumu hakkında bilgi almaya ihtiyacı olan herkes.

Mikro İşletmeler

10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançodan herhangi biri 3 milyon TL'yi aşmayan işletmeler.

Küçük İşletmeler

50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık satış hâsılatı veya mali bilançodan herhangi biri 25 milyon TL'yi aşmayan işletmeler.

Orta Büyüklükteki İşletmeler

250 çalışandan az istihdam rakamı ve yıllık satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon TL’yi aşmayan işletmeler.

Büyük İşletmeler

250 çalışandan fazla istihdam rakamı ve yıllık satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon TL’yi aşan işletmeler.

SMMM ve YMM

Hizmet verdikleri firmaların finansal ve mali durumu hakkında yönlendirici ve detaylı danışmanlık hizmeti vermek isteyen bürolar.

Banka ve Kredi Kurumları

Kendisine kredi başvurusunda bulunan firmaların bu krediyi geri ödeyebilmesi noktasında karar desteğe ihtiyaç duyan banka ve kredi kurumları.

Sunulan Analiz Raporları

Firmaların faaliyetlerinin sonuçlarını finansal tablolar ile gösterilir. Balancer tarafından sağlanan analizler şunlardır.

Oran Analizi
Dikey Analiz
Trend Analizi
Dupont Analizi
Karşılaştırmalı Tablolar Analizi
Spread Analizi
Varlık Devir Hızları
Karlılık
Yönetici Raporu